Menu
Contact Us
Bethel Supercross BMX Map

Location:
162 Old Hawleyville Rd
Bethel CT 06801
View Map | Get Directions

Track Operator:
Donnie Olson
Track phone: 203-798-6373
Off-hours: 203-744-7962

[email protected]

Track Image

Balance Bike Track Points

2023 BALANCE BIKE TRACK POINTS
Track Points are calculated on all races run from April - August

First Name Last Name Class 4/19 4/22 4/26 5/8 5/10 5/17 5/24 BWR 5/31 6/12 6/19 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19
SCR
7/26 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 Total Races Total Points
Jordan Acott 1-2 Bal Bike                     20                 20   2 40
Luca Caccavale 1-2 Bal Bike                   19                       1 19
Kai Datin 1-2 Bal Bike                           -               1 0
Giovanni Knick 1-2 Bal Bike   23                                       1 23
Lorenza Knick 1-2 Bal Bike   22                                       1 22
Brooks McCormack 1-2 Bal Bike 22   22 20 21 21 39 21     21   20 22 58 21 - 22 21   21 16 372
Maddox Modzelewski 1-2 Bal Bike                                         19 1 19
Jack Morin 1-2 Bal Bike                             49 19 20 19   19   5 126
Damon Rodriguez 1-2 Bal Bike   -                                       1 0
Callia Strickland 1-2 Bal Bike                             55             1 55
Evan Synott 1-2 Bal Bike           20                               1 20
Walker Wade 1-2 Bal Bike                                   20 19     2 39
AJ Werner 1-2 Bal Bike 19 21 19   19 19 35 19 19 20 19 19 19 - 52 20 21 21 20 21 20 20 422
                                                   
Shawn Alexander 3 Bal Bike 20       20 3   19     19         19         19 7 119
Austin Balotti 3 Bal Bike 21   - 20 22 21 37 20 22 22   23 22                 11 230
Colton Covert 3 Bal Bike   20                                       1 20
Tatum Dillon 3 Bal Bike 20   21 2 20     22             54             6 139
Chase Dugan 3 Bal Bike                         19   51             2 70
David Espinal 3 Bal Bike 19   -                                     2 19
Edison Gassner 3 Bal Bike                                 22         1 22
Brody Gore 3 Bal Bike 21 - 20 19 19 19 35 19 19 19 19   19   51             13 279
Graham Hammond 3 Bal Bike                 22 20                       2 42
Caden Hanna 3 Bal Bike             37 20 20 20 21 20 20 19 54 20 19   22 20 21 14 333
Brendan Patton Jr 3 Bal Bike               20     23 22           22       4 87
Leni Pepe 3 Bal Bike 19         21 3 22                           4 65
Elliot Radcliff 3 Bal Bike 19   19       37                             3 75
Isadora Rohm 3 Bal Bike 20 20       22 41     23 23 22 22 21               9 214
Leah Rouse 3 Bal Bike   19                                       1 19
Brynn Slater 3 Bal Bike         19 20 5 21     20               20     6 105
Jake Stavola Jr 3 Bal Bike     21 4                                   2 25
Emillia Unger 3 Bal Bike     21 22 19 21   20 21 21 21   20 20 57   23 21 19 19 20 16 365
Raymond Wade 3 Bal Bike                           21     21 20 21     4 83
                                                   
Henley Acott 4 Bal Bike                     21                 20   2 41
Annabelle Albohn 4 Bal Bike 23   20 21 21 20 35 21 23 22 22 21 23 20 57 21 20 20 20 19 19 20 468
Elliott Augur 4 Bal Bike         20 20 37 19       5     47       20 21 21 9 210
Isaac Bodwell 4 Bal Bike                             50             1 50
Nico Caccavale 4 Bal Bike                   19                       1 19
Caleb Darrow 4 Bal Bike 21 21 23 22 20 21 39 21 21 21 22 21 20 22 54   21 21 21 23 22 20 477
Isabel Dias Guerrero 4 Bal Bike         19                                 1 19
Liam Fahey 4 Bal Bike     20   20 20 3                             4 63
Tristan Flynn 4 Bal Bike   23                                       1 23
Ella Grant 4 Bal Bike     19   20 21 39 21                           5 120
Walker Hammond 4 Bal Bike                 23 23                       2 46
James Hatt 4 Bal Bike     23   21 23         21       54             5 142
Hunter Horan 4 Bal Bike               19                           1 19
Addie Jones 4 Bal Bike   21                                       1 21
Wesley Kohler 4 Bal Bike                           22               1 22
Marcus Kopchick 4 Bal Bike   19 19 21 19 19 35 20 19 20 19 20 21 21 54   21 19 21 21 21 19 429
Reagan Kozlowski 4 Bal Bike         23     23 20           51         22   5 139
Kade Laudano 4 Bal Bike 23   21   21 21 5 23 22   23 23 22   57 20   22 22 22 23 16 370
Remi Markie 4 Bal Bike             37               51             2 88
Clover Mish 4 Bal Bike                                     19 20 21 3 60
Vincent Nagle 4 Bal Bike 20                                         1 20
Delaney Olivier-Hine 4 Bal Bike -   20       37   19                         4 76
Rylee Olson 4 Bal Bike 22 19 22 20 20 19 37 19 19 19 20 20 20 19 54 20 19 19 20 19 20 21 466
Kasey Ouimette 4 Bal Bike   22                                       1 22
Brayden Patterson 4 Bal Bike   20                                       1 20
Bromley Petrovich 4 Bal Bike 21     21 20     21 21 21   21 21 21 56         21 20 12 285
Emmett Rivera 4 Bal Bike                     19 20 19   51   19   19 19 19 8 185
Duke Scott 4 Bal Bike 21 19                                       2 40
Grant Scott 4 Bal Bike 19 22                                       2 41
Bryson Spencer 4 Bal Bike 20 20 19 20 19   39 20     20     20 53 19 20 20   20   14 329
Jacob Spencer 4 Bal Bike           20 39   20   22 19 21   57   20 19     19 10 256
Cecilia Tisi 4 Bal Bike                         19                 1 19
Ruby Underwood 4 Bal Bike 21   21 22 21 22 41 22 20   20 22 23   59   22         13 336
Vincent Van Nagle 4 Bal Bike     21 5 19 20                               4 65
Annabelle Watson 4 Bal Bike   21                                       1 21
Luke Werner 4 Bal Bike 20 21 22   21 23 39 23 21 22 20 22 22 23 57 21 23 22 21 22 20 20 485
Mckenzie Woodward 4 Bal Bike     23   21   39       19 19   -               6 121
                                                   
Luke Battesh 5+ Bal Bike 20 19 19   21 20 38 21     21 21   20 51 -   23   23 20 15 337
Gael De Leon 5+ Bal Bike 21   20 20 22     5     22                     6 110
Oliver Jansky 5+ Bal Bike 22   20     19         19                     4 80
Cash Madorran 5+ Bal Bike 22   22 23 21 3 3 22     21 23 21 23 57   22 21 23 23 19 17 369
Jacob Ouimette 5+ Bal Bike   20                                       1 20
Dylan Pacella 5+ Bal Bike 19     21 23 21   23   20     20               21 8 168
Krew Slater 5+ Bal Bike         20 19 2 22     20               19     6 102
Hailee Williamson 5+ Bal Bike       19 19     20   19     19 19               6 115
 

Here is the point structure used for Bethel Balance Bike track points:

Balance Bike Track Points from 2022

Track points will be updated monthly

 


Sponsors